Očividně ztrácíte směr vedení

Začínáte mít pocit zmatku ve své hlavě? Podléháte také myšlenkám o tom, že se na pozici manažera nehodíte? Ocitáte se ve slepé uličce? Máte pocit selhávání ve své pozici? Zřejmě se Vám nedaří vést lidi tak, abyste dosahoval kýžených výsledků. Pravděpodobně byste potřeboval svěží vítr do plachet, který by Vás posunul k takovému malému auditu svých rozhodnutí, metod a postupů, které doposud určují Vaše směřování. Také by bylo zapotřebí se ujistit, zda vytyčené cíle jsou reálné a dosažitelné.

Na vedoucím postu nejste zbytečně

Seberte všechny své síly a zamyslete se nad vším, co činíte. Na pozici manažera jste nebyl jmenován z ničeho nic. Byla Vám dána důvěra. Vy jste člověk na svém místě, jen je třeba, abyste oprášil své dovednosti, jako je jednání se zaměstnanci, nebo umění přesvědčit je a nadchnout pro daný cíl. Vy to dokážete, protože na to máte. Máte silnou vůli, zakládáte si na osobním příkladu, jste houževnatý a odhodlaný, nechybí Vám sebevědomí, ale ani empatie. Probuďte to zase v sobě a Vaše pesimistické myšlenky budou tatam.