Návrat do práce po rodičovské dovolené

Návrat do práce po mateřská nebo rodičovské dovolené může mít celou řadu úskalí. Jako zásadní překážku ženy vnímají nedostupnou péči o malé děti, nemožnost práce z domu či nemožnost pracovat na částečný úvazek. Bojují s méněcenností a často nastupují dobrovolně na nižší pozice, než ze které odcházely.Matka s dítětem.jpg
Jak se správně odrazit při návratu z rodičovské dovolené?
Jakmile se maminka sžije se svým miminkem, může zjistit, že potřebuje i jiné naplnění ve svém životě. Po narození dítěte často přestane ženám původní práce dávat smysl a rozhodnout se po rodičovské dovolené změnit svůj kariérní směr. Je třeba mít oči otevřené a neustále hledat příležitosti v tom, co je baví a vzdát se ambice být dokonalou ženou. Čas pro sebe by ženy měly věnovat sobě, a ne domácí pracím. Mít čas pro sebe a svou práci či koníčky je nejdůležitější. Je třeba si uvědomit, že přestože se žena stala matkou, neznamená to, že by veškerý svůj čas měla věnovat pouze péči o dítě a domácnost. Je důležité se neustále vzdělávat nebo částečně pracovat. Nedostatek času máme všichni a stále, přestože můžeme pracovat odpoledne a večer. Řešením může být zapojení partnera nebo starších potomků do chodu domácnosti. Je možné se vzdělávat po večer online, přestože nám zbývá třeba jen 30 minut.Pracující žena.jpg
Vzhledem k tomu, že matky mají méně času, začnou dělat pouze věci, které je baví a dávají jim smysl. Ženy jsou schopné se na mateřské věnovat i jiným činnostem. Mohou psát blogy, pomáhat v různých komunitních centrech nebo pomáhat manželovi s podnikáním. Může to být odrazovým můstkem pro novou pracovní náplň.
Jak přijít na to, v čem jste dobré? Silné stránky lze odvodit z toho, co děláte ve volném čase, např. z toho, že domlouváte pravidelná setkání s kamarádkami v kavárně, lze odvodit, že žena disponuje dobrými organizačními a komunikačními dovednostmi.

Recommended Reading