Internet neznamená www

Určitě jste někdy použili větu: „Najdi si to na internetu.“ nebo „Podívej se na web.“ Z obou výpovědí pochopíte, kam že se to máte vlastně podívat, ale internet a www nejsou totožné pojmy.
tři monitory.jpg

Internet

Už samotné slovo internet napovídá, že jde o nějaké spojení, protože se skládá z předpony inter, která znamená mezi, a net neboli síť. Laicky řečeno se jedná o spojení počítačových sítí, přičemž navzájem propojených počítačů může být nekonečně mnoho. Jednotlivé počítače jsou mezi sebou propojené dalšími sítěmi. Tak je možné přenášet data do všech koutů světa, kde je internet dostupný.

Word Wide Web

Pod zkratkou www se skrývá World Wide Web. Dnes se více užívá spíše prosté označení web. I když se někteří lidé domnívají, že jde o jeden a týž význam, jsou na omylu. Web je totiž něco, co nám internet poskytuje. V případě webu se jedná o propojení webových stránek s textovým či multimediálním obsahem, na něž se může odkazovat pomocí hypertextu. Tvorba webových stránek přitom probíhá v html jazyce. Souvisejícím pojmem, s kterým se často setkáváme, je http a https. Oba označují systémy, přes které se dají přenášet webové stránky. Protokol https se používá při procházení serverů s větším zabezpečením. Stojí na začátku URL, tj. přesné identifikace, jehož součástí je také doména serveru. Mezi další služby poskytované na internetu patří e-mail.
Webové stránky lze vyhledávat pomocí internetových vyhledávačů, jež mají vytvořenou databázi webů. Něco jiného pak znamená internetový prohlížeč. Na rozdíl od vyhledávače, jenž web vyhledá podle zadání uživatelů, prohlížeč zobrazuje stránky zapsané v html jazyce.
https webové stránky.jpg

Co s pravopisem?

Nešvarem, který se ještě občas na internetu šíří, je psaní Internet, tedy s velkým písmenem. Protože však nejde o označení názvu firmy, ale rozumí se tím globální počítačová síť, mělo by se užívat písmeno malé.

 


3.5/5 - (2 votes)

Recommended Reading